Als werkgever kom je voor verschillende uitdagingen te staan. Voor personele uitdagingen en HR vraagstukken biedt Flexis verschillende oplossingen. Zo staan we werkgevers bij bij de aanname van nieuwe krachten. We kijken daarbij met brede blik naar de invulling van de bestaande vacatures. Flexis heeft een groot en gevarieerd netwerk van mensen die met een beetje hulp een waardevolle bijdrage op de werkvloer leveren. We laten je graag zien welke mogelijkheden er zijn en begeleiden je in alles wat hierin nodig mocht zijn.

Naast de inzet van nieuwe krachten kijkt Flexis ook mee naar de duurzame inzet van de huidige krachten. Mensen die uitgevallen zijn, of voor korte of langere tijd dreigen uit te vallen. Mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Flexis kijkt kritisch mee naar wat er speelt en geeft oplossingen en de praktische ondersteuning in wat er moet gebeuren om elke medewerker weer voor de volle 100% te laten meedoen. We kijken daarbij naar de fysieke en mentale aspecten en zetten ons grote netwerk in om tot werkbare oplossingen te komen.

Daarnaast wordt Flexis ingezet om uitval vóór te zijn. Kortom, we zetten onze ruime kennis en ervaring in om de werkgever op alle onderdelen in het HR beleid en uitvoering bij te staan. Meer weten over wat Flexis voor jou kan betekenen? We nodigen je van harte uit voor een eerste kennismakingsgesprek. Bij ons op kantoor of bij jou op de zaak, net wat jou het beste uitkomt.

Werknemersondersteuning

Het terugbrengen van verzuim is een van de speerpunten van Flexis. In een vroeg stadium kunnen we hierin al veel voor jou betekenen. Door te kijken naar talenten en mogelijkheden krijgen we een goed beeld van wat er nodig is om medewerkers gemotiveerd te maken of te laten blijven. Op de huidige werkplek, maar misschien functioneren zij beter op een andere plek in het bedrijf. Ook kan het voorkomen dat de beste keus is om de medewerker buiten het bedrijf een fijne werkplek aan te bieden. Flexis levert maatwerk. Kijkt naar de specifieke situatie en medewerker en ondersteunt medewerker en werkgever in de stappen die ondernomen moeten worden om een duurzame inzetbaarheid te kunnen bewerkstelligen.

Onze re-integratie begeleiders en jobcoaches

Onze re-integratie begeleiders en jobcoaches zijn erop gericht om een duurzame en prettige werkplek te realiseren voor iedereen die daar een beetje hulp bij kan gebruiken. Ze fungeren daarbij als extern en daarmee neutraal aanspreekpunt voor zowel de werknemer als de werkgever, maar ook voor collega’s en familie als dat nodig is. Ze maken vragen en onzekerheden bespreekbaar en gaan proactief op zoek naar het creëren van een veilige en voor iedereen werkbare werkplek. Daarnaast ondersteunt de jobcoach de werkgever bij praktische zaken als de inzet van hulpmiddelen, het inzichtelijk maken van alle beschikbare voorzieningen, scholingsmogelijkheden en financiële regelingen. We bieden maatwerk en kijken naar de best mogelijke invulling en inrichting van de werkplek.

 

Samenwerkingen

Flexis werkt landelijk, met vestigingen in Nijmegen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn werken we aan een duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een gezond personeelsbestand voor onze opdrachtgevers. In samenwerking met de verschillende UWV’s bieden we Werkfit- en Naar werk trajecten aan en zijn wij in te zetten bij Jobcoachingstrajecten. We kijken naar de fysieke en/of mentale belastbaarheid van de medewerkers en zorgen ervoor dat mensen weer in een voor iedereen werkbaar arbeidsritme komen. Werknemersvaardigheden worden vergroot en ook de individuele vitaliteit wordt nader bekeken. Feitelijk pakt Flexis alles aan om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf met een gezond en gemotiveerd team aan medewerkers op de top van haar kunnen kan functioneren.

En dat doen we niet alleen:
Naast de nauwe samenwerking die we hebben met de verschillende UWV’s in ons werkgebied werken we samen met diverse ROC’s en bieden we naast werk en medewerkers ook leer- werktrajecten aan, wat de mogelijkheden tot een divers en stabiele personeelspool al in een vroeg stadium mogelijk maakt. Mensen die vanuit een WAJONG, WIA- of ziektekosten uitkering komen ondersteunen we in het vergroten van hun werknemersvaardigheden, maar zorgen we er ook voor dat het bestaande team weet hoe ze moeten acteren in geval van een crisis. De zogeheten HARRIE crisiskaart is hierin een onmisbaar hulpmiddel. Ook bestaande medewerkers zetten we waar nodig via onze jobcoachingstrajecten weer terug in hun kracht.

 

Ook de samenwerking met ons aangaan?
Neem contact met ons op voor een eerste kennismakingsgesprek. We wisselen graag met je van gedachten over hoe wij jou kunnen bijstaan bij de HR vraagstukken waar je nu voor staat.

Is een werknemer al lange tijd ziek?

Flexis ondersteunt in de begeleiding om de werknemer weer terug te laten keren op de werkvloer. Blijkt dit (uiteindelijk) toch niet mogelijk dan kijken we met je mee naar een andere functie op een andere plek binnen of buiten de organisatie. Mocht het zo zijn dat de werknemer wegens ziekte het eigen werk binnen de organisatie niet meer kan hervatten, dan schrijft de Wet Verbetering Poortwachter voor dat er gezocht wordt naar vervangende arbeid binnen een ander bedrijf. Hier komt veel bij kijken, veel werkgevers schakelen hier dan ook terecht de hulp bij in van een ervaren re-integratiebedrijf als Flexis. Wij geven duidelijkheid over de te volgen route en zorgen ervoor dat niets over het hoofd wordt gezien.

Flexis Re-integratie verzorgt:

  • Re-integratie 1e en 2e spoor
  • Werkfit trajecten
  • Jobcoaching
  • Outplacement
  • Vitaliteitscoaching
  • Loopbaanbegeleiding
  • Burnout
  • Wajong
  • Verzuimbegeleiding
  • Teamcoaching

We kijken naar wat er nodig is om mensen gemotiveerd te houden of te maken. Loop je op dit moment tegen zaken aan waar je wel wat ondersteuning of advies in kunt gebruiken? Schroom dan niet contact met ons op te nemen. Het verplicht je tot niets en kan je alleen maar verder helpen.

“Flexis levert maatwerk en gaat proactief te werk in het creëren van een veilige en prettige werkplek voor iedereen.”

Meer weten over wat Flexis voor jou kan doen? Neem contact op voor een uitgebreide, persoonlijke kennismaking. Hier zijn geen kosten aan verbonden, we leren je gewoon graag beter kennen. We komen bij jou op de zaak, of ontvangen je hier bij ons aan de st. Annastraat. Net wat jij het prettigst vindt.

Klanttevredenheidsonderzoek

Ontzettend trots zijn wij op het klanttevredenheidsonderzoek over 2022 dat door Contenza - klanttevredenheidsonderzoek voor re-integratiebureaus werd uitgevoerd. Onze klanten die wij in opdracht van het UWV begeleiden in een modulair-, werkfit- en naar werktraject zijn zeer tevreden over hoe wij hierin te werk gaan. Dank voor deze mooie waardering!

Flexis uitzendbureau KTO Modulaire diensten
Flexis uitzendbureau KTO NaarWerk
Flexis uitzendbureau KTO Werkfit